ภาวะผู้นำ คือการให้โอกาสคน

" ภาวะผู้นำ คือการให้โอกาสในทุกๆเวลาที่คุณมี "

     โอกาส คือสิ่งที่ทุกคนต้องการ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางด้านงาน ด้านตำแหน่งหน้าที่ โอกาสในการโอนย้ายเพื่อความก้าวหน้า โอกาสเสนอผลงาน เป็นต้น แต่ใครล่ะที่จะหยิบยื่นโอกาสเหล่านั้นให้

     โอกาส คงไม่ได้หล่นมาจากฟากฟ้า แต่โอกาสเป็นสิ่งที่คนเราสร้างขึ้นมาโดยบุคคล และบุคคลที่สรรค์สร้างโอกาสบ่อยครั้ง มากที่สุดไม่ว่าจะต่อตนเอง หรือผู้อื่นนั่นก็คือ ผู้นำ นั่นเอง

     ผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำ มักจะคอยหยิบยื่นโอกาสที่ดี ในการแสดงผลงานให้กับทีมงานอย่างสม่ำเสมอ สังเกตได้ว่าหากองค์กรไหนที่มุ่งสร้างคนด้วยการให้โอกาสที่ดีแก่พนักงาน องค์กรนั้นจะเต็มไปด้วยพนักงานที่มีความกระตือรือร้น เพราะเขาแน่ใจได้ว่าจะมีโอกาสมาสู่ ผู้ที่ทุ่มเทในการทำงานเสมอ

    กฎของผู้นำในการสร้างโอกาสที่ได้ผล และสามารถสร้างบารมี แก่ผู้นำได้ก็คือ " การให้โอกาสแก่ผู้อื่นก่อนตนเองเสมอ "  แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ในสังคมที่มีการดิ้นรน แสวงหาซึ่งอำนาจ หน้าที่ในปัจจุบันนี้จะเป็นการเสนอโอกาส หรือสร้างโอกาสให้กับตนเองก่อนเสมอ  ทั้งที่การสร้างโอกาสให้กับผู้อื่นก่อน คือวิถีทางในการสร้างความก้าวหน้าให้กับตำแหน่งหน้าที่ และชีวิตของตนเองที่ยั่งยืนมากที่สุด

    การสร้างโอกาสให้กับทีมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้นำนั้นผม พอจะสรุปได้ดังต่อไปนี้ครับ นำไปใช้ได้ครับไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

    1.โอกาสในการให้แสดงผลงาน

        เช่น โอกาสในการให้เสนอรายละเอียดการประชุมแทนผู้นำ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด เพราะถือเป็นโอกาสแจ้งเกิดของทีมงานคนนั้น การที่ผู้นำมอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้นี้  พนักงานที่ได้รับโอกาส จะรู้สึกภูมิใจในโอกาสนี้ และจะรู้สึกศรัทธาในตัวผู้นำ  แต่เนื่องจากการประชุมนี้อาจจะทำให้ทีมงานที่ได้รับโอกาสกดดันหรือตื่นเต้นสักหน่อย  หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ผู้นำควรให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจ การตำหนิอาจจะเป็นการบั่นทอนกำลังใจที่พนักงานมีอยู่  ควรระวังไว้ให้ดี

     2. โอกาสในการให้ได้รับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ที่ท้าทาย

        เป็นวิธีการให้โอกาสที่ใช้มากที่สุด เนื่องจากการรับตำแหน่งใหม่ ปรับตำแหน่งใหม่เป็นเกียรติที่พนักงานทุกๆ คนต้องการ คุณควรพูดให้กำลังใจเขาอย่างสม่ำเสมอว่า " คุณสามารถทำได้ ผมมั่นใจในตัวคุณ " เขาจะเกิดพลังอย่างประหลาดที่จะยกระดับความมั่นใจของเขาอย่างมากเลยทีเดียว

        แต่สิ่งที่ระวังก็คือ เมื่อมีการให้โอกาสในการปรับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ให้พนักงาน สิ่งที่มักจะตามมาก็คือ " การหลงในอำนาจ "  จากตำแหน่งที่เขาได้รับซึ่งคุณในฐานะผู้นำ และผู้ให้โอกาสคุณชี้แนะเขา อบรมเขา เมื่อเขาเริ่มออกนอกทางต้องชี้แนะเขาทันที และแสดงให้เห็นถึงผลที่เขาจะได้รับ หากเขายังประพฤติเช่นนี้ต่อไป

      3. โอกาสในการอบรมหลักสูตรที่สำคัญในการสร้างผู้นำ

          การอบรมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในฐานะผู้นำควรหยิบยื่นโอกาสเข้าอบรมหลักสูตรที่พัฒนาความรู้ความสามารถทีมงาน เพื่อให้เขาสามารถก้าวต่อไปในหน้าที่การงานอย่างมั่นใจ  ทีมงานจะรู้สึกภูมิใจที่ผู้นำหยิบยื่นการอบรมอันมีค่านี้ให้เขา 

          ผู้นำควรแจ้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการส่งเขาเข้าอบรมหลักสูตรที่สำคัญนี้  ซึ่งการบอกกล่าววัตถุประสงค์ ควรบอกกล่าวถึงสิ่งที่ทีมงานได้รับจากการเข้าอบรม   ไม่ควรเน้นว่าองค์กรจะได้รับประโยชน์  เพราะตามธรรมชาติของมนุษย์ มนุษย์จะยอมรับประโยชน์ที่มีต่อตนเองมากกว่า ประโยชน์ที่มีต่อสิ่งอื่นๆ

          เมื่อเขารับทราบประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการอบรมหลักสูตรนี้ จะจูงใจให้เขาเก็บความรู้จากการอบรมเข้ามาพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตน ทำให้ผู้นำมีทีมงานที่มีความสามารถมากขึ้น  ผู้นำก็ทำงานเบาลง  และสามารถใช้ความคิดในการพัฒนางานของตนได้อย่างเต็มที่

      4. โอกาสในการได้รับหน้าที่ หรืองานที่มีความสำคัญ

          งานที่มีความสำคัญต่อบริษัท อาจมอบหมายให้ทีมงานที่คุณต้องการส่งเสริมให้ก้าวหน้า ทำและชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญของงานที่เขาได้รับ  ซึ่งคุณต้องปล่อยช่องให้เขาสอบถามคุณได้ตลอดเวลา ในขณะที่เขารับงานนี้  ที่สำคัญหากเขาทำได้ดีคุณควรชมเขา เสมอ ให้ทีมงานรู้สึกถึงความสำเร็จเล็ก ๆ ที่เขาได้รับ เขาจะมีกำลังใจ  ทุกๆ ครั้งที่คุณชมเขา จะเป็นการสร้างชนวน ปูเส้นทางแห่งการสร้างความสำเร็จให้กับเขา

          อย่างลืมชมเขาน่ะครับ  แล้วคุณจะรู้ถึงผลที่ยิ่งใหญ่ของมันแด่ความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมของคุณ

ธวัชชัย สุวรรณสาร
ที่ปรึกษาทางด้านภาวะผู้นำ
ปณิธาน: ต้องการให้คุณเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมอย่างยั่งยืน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น